Boyabat Tarihi Evleri

Boyabat Tarihi Evleri

Geri
Boyabat’ta Konaklar diğer tarihi yapılarla birlikte şehrin kültürel kimliğinin korunması yaşatılması adına önemli bir öğe olarak göze çarpmaktadır.
Boyabat Tarihi Evleri

Boyabat’ta Konaklar diğer tarihi yapılarla birlikte şehrin kültürel kimliğinin korunması yaşatılması adına önemli bir öğe olarak göze çarpmaktadır. Geleneksel Türk Evi ve yakın dönem Osmanlı Mimari örneklerinin yoğun olarak bulunduğu İlçede, yörenin coğrafi yapısına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik görülmektedir.

Konakların en önemli özellikleri arasında; her yapıda ahşap malzemelerin ağırlıklı olarak kullanılması ve çok sayıda pencere ile farklı mimari tasarım ve estetik anlayışının hayata geçirilmiş olmasıdır. Evler genelde zemin kat üzeri iki kat olmak üzere toplam üç katlıdır. Karma sistemde inşa edilen evlerin zemin katlarında; ahşap hatıllı, taş duvarlı, kagir yığma sistem, üst katlarında ise ahşap taşıyıcılı, kagir dolgulu ya da dolgusuz sistem kullanılmıştır. Bu yapılar daha çok Kent merkezinde ve merkeze yakın köylerde bulunmaktadır. Osmanlı Mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Boyabat; Tarihi Evleri ile adeta bir Açıkhava müzesini andırmaktadır. 

Boyabat kent merkezi içerisinde 260 adet geleneksel Osmanlı Türk Evi bulunmaktadır. Kültü Bakanlığı tarafından, korunması gerekli yapıların tespit ve tescili için 1979 ve 1987 yıllarında iki adet çalışma yapılmış ve kentsel Sit sınırları belirlenmiştir. Halen Sit kararını içeren 1996 tarihli Boyabat’ı Koruma amaçlı bir imar planı yürürlüktedir.