Boyabat Pirinci

Boyabat Pirinci

Geri
Boyabat’ın yüzölçümünün önemli bir kısmını Tarım arazileri oluşturmaktadır. Çeltik üretimi en önemli gelir kaynağı olarak öne çıkmakta,
Boyabat Pirinci

Boyabat’ın yüzölçümünün önemli bir kısmını Tarım arazileri oluşturmaktadır. Çeltik üretimi en önemli gelir kaynağı olarak öne çıkmakta, buna bağlı olarak İlçe ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Boyabat’ın arazi yapısı çeltik yetiştirmek açısından oldukça elverişlidir. İlçenin çoğu terinde her toprakta ve ılıman bölgelerde yetişmektedir. Su geçirgenliği az ve organik madde yönünden zengin olan topraklarda ürün daha verimlidir. Pirinç su içerisinde yetişen tek tahıl bitkisidir. ;

Hasadın ardından elde edilen çeltik; fabrikalarda dövülüp, kavuzları çıkartılarak beyaz renkli pirinç haline dönüşür ve piyasaya sürülür. 

Boyabat Kalesi Çeltik Çeşidi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2017 yılında tescillenmiştir