Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi
Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi

Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Projesi, Boyabat’ın tarihine, kültürüne ve geleneksel yaşam biçimine, unutulmaya yüz tutmuş tüm kültürel değerlerimize sahip çıkılması ve tek tipleşen dünyada, kültürünü kaybeden uluslardan olmamak adına atılan yerel bir adımdır. Bu adımın ilki 08.08.2018 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Paneli ile atılmıştır. Panele konuşmacı olarak; Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR, Sinop Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Songül ÇEK, Dr. Öğretim Üyesi Ergün ACAR ve Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Müdürü İhsan AKBULUT katılmışlardır. Ayrıca panele Boyabat’ın hafızaları olarak tanımlayabileceğimiz değerli büyüklerimiz ve ilgili Boyabatlılar katılmışlardır. 

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR, panelde; müzemizin Boyabat için üstleneceği görev ve hedefler hakkında bilgiler vermişlerdir. Doç Dr. Songül ÇEK ve Dr. Öğretim Üyesi Ergün ACAR ise Sinop ve Boyabat üzerine yaptıkları kültürel ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler vererek müzemizle ilişkilendirdiler. Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Müdürü İhsan AKBULUT ise belediyemizin de kurmak için adım attığı yaşayan kültürel miras müzeleri ve kendi müzesi hakkındaki bilgilerini paylaştı. Panelin sonunda soru cevap bölümüne geçildi ve katılımcılarımızın soruları hocalarımız tarafından yanıtlandı.

Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, somut ve somut olmayan kültürel mirasların yaşatılması ve aktarılması amacıyla kurulacaktır. Müzemizde Boyabat’ın geleneksel yaşam biçimleri merkeze alınacak ve yörenin halk inançlarından mutfak kültürüne kadar pek çok kültürel değeri aktarılacaktır. Bunların yanında doğumdan ölüme kadar geçiş dönemleri; gelenek, görenek, adet ve inanç çerçevelerinde aklatılacaktır. Geleneksel çocuk oyunları gün yüzüne çıkarılacak ve çağımız hastalıklarından olan teknoloji bağımlılığı ile gelen hareketsizliğin sonucunda oluşan diyabetik hastalıklara yakalanma riskini biraz da olsa azaltabilecekleri çocuk oyunları öğretilecektir.  Müzemizde Boyabat ve Anadolu’ya özgü masal anlatma, mani, deyim, atasözü, bilmece söyleme gibi uygulamalı öğrenme ortamları oluşturulacaktır.

Geleneksel Türk eğlence kültürü içerisinde büyük öneme sahip olan “Hayal Oyunu Geleneği” içerisindeki Karagöz Oyunu gösterileri düzenlenecektir. Geleneksel el sanatları konusunda tescilli ürünümüz olan Boyabat Çemberi’ne ayırdığımız bir odamızda kültürel ifadelerin çeşitliliğini ve somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan çember motiflerimizin anlamları ve dokuma teknikleri aktarılacaktır. Bütün bunların yanı sıra ziyaretçilerimize uygulamalı olarak deneyimleyebilecekleri geleneksel ıhlamur baskı ve ebru gibi el sanatlarımıza da yer verecektir. Ayrıca kültürümüzde yer almış önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinliklere(hıdrellez, çiğdem geleneği, aşure günü) yer verecek ve Boyabat’ın toplumsal hafızasını güçlü tutmaya çalışacaktır.

Müzeler toplumların hafıza bellekleri olma özelliği taşımaktadır.  Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) çağdaş müze anlayışından bahsederken müzelerin aynı zamanda eğitim işlevinin de bulunduğuna değinmektedir. Bu bağlamda müzemiz, geçmiş ve gelecekle bağ kurma yolunda halka hizmet eden bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlemeyi amaçlamaktadır.

2018 yılında çalışmalarına başlanan Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi projemiz için Boyabat Tarihi Evi uygun görülmüş ve 2018 yılı Kasım ayında gerekli restorasyon ve onarım işlemleri başlamıştır. 2020 yılının Ağustos ayında ziyarete açılan Yaşayan Kültürel Miras Müzesi; İlçemizden ve Ülkemizin birçek farklı noktasından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni sosyal medyadan takip etmek için;

facebook.com/Boyabat_YKM_Müzesi

instagram.com/muzeboyabat

Telefon: 0368 315 16 57